Με το AnyRing για το iPhone μπορείτε εύκολα να διαλέξετε κάποια τραγούδια από αυτά που έχετε ήδη στο iPhone σας για να τα κάνετε ringtones…

ANYRING

With AnyRing you can easily select any song on your iPhone (or Record you own voice) to play as a ringtone. AnyRing even lets you select the starting/ending point in the song to play when the ringtone is played in real-time. Does not require any audio conversion of any type!


Features:
* Select any song on your device (iPod Application) to act as a Ringtone.
* No Audio/File conversion needed.
* Select start and ending point in song to play as Ringtone and loop through them untill you answer the call.
* Assign different Ringtone to each Contact
* Record your own voice and use it as a Ringtone
* Easily search through albums/songs
* Set different volume to each Ringtone
* Set starting/ending playback point to each Ringtone
* Vibrate while Ringtone is playing
* Enable/Disable Vibration when playing Ringtone.
* Easy & Fast interface.
* Play the final Ringtone from the application itself.
* Simply drag any song to itunes, sync and select it from AnyRing to set it as your default Ringtone.

With AnyRing you can Record your own Ringtones/Voice and play it on an Incoming call. You can even assign it to 
play for a specific contact.

Tip: Record yourself saying a contact name and assign this record to the contact. now, everytime this contact calls you 
you will hear his name over the speaker.

2.0 Updates
============
* Assign different Ringtone to each Contact
* Record your own voice and use it as a Ringtone
* Easily search through albums/songs
* Set different volume to each Ringtone
* Set starting/ending playback point to each Ringtone
* Vibrate while Ringtone is playing

Note: Previously named iPod Ringtone